VII edycja „Konkursu na najlepszą pracę magisterską”

2022.06.24

VII edycja „Konkursu na najlepszą pracę magisterską” rozpoczęła się. 

Cieszymy się, że tematyka prawa HR jest coraz częściej podejmowana przez studentów w pracach magisterskich. W zeszłym roku wszystkie prace prezentowały niezwykle wysoki poziom merytoryczny, ukazując innowacyjne podejście ich autorów do tematyki prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych oraz ciekawy dobór źródeł. 

Zgłoś swoją pracę i wygraj! Czekamy na prace do 15 stycznia 2022 roku. 

Pieczę nad konkursem sprawują partnerzy naszej Kancelarii pod przewodnictwem prof. UW dr hab. Łukasza Pisarczyka. 

Nagrody

  • I miejsce: trzymiesięczny, płatny staż w Kancelarii oraz 5.000 PLN
  • II miejsce: trzymiesięczny, płatny staż w Kancelarii oraz 3.000 PLN 
  • III miejsce: trzymiesięczny, płatny staż w Kancelarii oraz 1.000 PLN

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 30 stycznia 2023 roku.

Szczegóły i regulamin