Przedstawiamy laureatów VI edycji konkursu na najlepszą pracę magisterką

2022.02.01

Zakończyła się VI edycja naszego „Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Podobnie jak rok temu poziom prac był bardzo wyrównany, a autorzy ponownie wykazali się innowacyjnym podejściem do tematyki prawa HR. Wyróżniliśmy prace, w których autorzy poruszają ważne i aktualne problemy. 

Pieczę nad konkursem sprawowali Partnerzy naszej Kancelarii pod egidą prof. UW dr hab. Łukasza Pisarczyka.


Poznaj laureatów Konkursu:
  • I miejsce – 5000 zł zdobył Mateusz Ducki za pracę pt. „Programy Dobrowolnych Odejść”
  • II miejsce – 3000 zł zdobyła Justyna Szołtysek za pracę pt. „Zakaz dyskryminacji na etapie nawiązania stosunku pracy”
  • III miejsce – 1000 zł zdobyły ex aequo 3 osoby: Małgorzata Perchel za pracę pt. „Dopuszczalność uzewnętrzniania przekonań religijnych przez ubiór w miejscu pracy”, Bartosz Ulczycki za pracę pt. „Zasady dotyczące wprowadzenia monitoringu w zakładzie pracy” oraz Magdalena Dobosz za pracę pt. „Problematyka zatrudniania w grupie spółek”.

Spośród laureatów I, II i III miejsca, w drodze procesu rekrutacyjnego jedna z osób zostanie zaproszona do odbycia płatnego stażu w kancelarii.

Serdecznie gratulujemy laureatom! Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.