Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy | PRO HR Alert

2022.03.18

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dzięki zmianie ustawa obejmie ochroną wszystkich obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego 2022 r.

Obecnie ochrona nie obejmuje osób, które po 24 lutego 2022 r. uciekając przed wojną wjechały do Polski z kraju innego niż Ukraina. 

Ze względu na wprowadzone w ustawie wyrażenie „wjechały bezpośrednio z Ukrainy” obywatele Ukrainy, którzy wybrali inną drogę do Polski, np. przez Węgry lub Słowację nie mogą skorzystać z rozwiązań w niej przewidzianych.  

Ten stan rzeczy ma wkrótce ulec zmianie.