Program Poland.Business Harbour rozszerzony o nowy kraj | PRO HR Alert

2022.01.14

Program Poland.Business Harbour został rozszerzony o kolejny kraj – Azerbejdżan. Tym samym, obecnie w programie mogą wziąć udział cudzoziemcy z 7 krajów – Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji oraz Ukrainy.

Zmienią się również zasady wnioskowania o wizy PBH. Od 1 lutego 2022 r. obywatele Białorusi aby uzyskać wizę z adnotacją „Poland.Business Harbour” będą musieli posiadać dokument potwierdzający gotowość ich zatrudnienia przez polski podmiot. Dotychczas mogli wnioskować o wizę bez takiego dokumentu wykazując jedynie swoje wykształcenie lub doświadczenie zawodowe. 

Przypominamy, że program Poland.Business Harbour skierowany jest do ekspertów branży informatycznej. Cudzoziemcy mają możliwość uzyskania wizy do Polski na uproszczonych warunkach. Mogą podejmować pracę bez zezwolenia. Możliwe jest także otworzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Aby kandydat mógł uzyskać wizę, przyszły pracodawca z branży IT musi zgłosić się do programu. Zgłoszony pracodawca wystawia dokument potwierdzający zainteresowanie zatrudnieniem kandydata. Stanowi on załącznik do wniosku wizowego. 

Nie wszyscy pracodawcy są jednak akceptowani. Warunkiem udziału w programie przez pracodawcę jest posiadanie siedziby lub oddziału w Polsce. Podmioty niezarejestrowane w Polsce nie mogą wziąć udziału w programie.