Pracodawcy mogą wciąż zatrudniać cudzoziemców, których dokumenty wygasły | PRO HR Alert

2022.05.10

Zapowiedziane przez Ministra Zdrowia zniesienie od 16 maja 2022 r. stanu epidemii i wprowadzenie na jego miejsce stanu zagrożenia epidemicznego nie wpłynie na ważność przedłużonych w związku z fikcją covidową m.in. zezwoleń na pracę, oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy, zezwoleń na pobyt czasowy oraz wiz krajowych.

Wymienione powyżej dokumenty, których ważność skończy się w trakcie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, również ulegną przedłużeniu.

Oznacza to, że pracodawcy wciąż będą mogli korzystać z rozwiązań wprowadzonych w związku z COVID, a zatrudnienie cudzoziemców na podstawie m.in. przedłużonych zezwoleń na pracę będzie wciąż legalne.

Przypominamy, że rozwiązania te będą w mocy do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w zależności od tego, który będzie obowiązywać jako ostatni.