Praca zdalna nie zwolni zupełnie pracodawcy z obowiązków związanych z bhp | PRO HR Press

2022.08.04

Pracownik ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy także podczas wykonywania pracy zdalnej 

Organizacja stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami BHP, zadbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń i wyposażenia technicznego, zapewnienie odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz środków higieny osobistej, zapewnienie odpowiednich posiłków i napojów, a także zapewnienie środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji oraz łączności ze służbami zewnętrznymi.

Od momentu uregulowania pracy zdalnej w Kodeksie pracy powyższe obowiązki z zakresu BHP obciążające do tej pory pracodawcę będą znajdować się w gestii pracownika, a pracodawca będzie miał prawo skontrolowania ich wykonania.

Sposób prowadzenia kontroli, podobnie jak sposób prowadzenia postępowania powypadkowego, budzą na ten moment wątpliwości ze strony organizacji pracodawców.

Kluczowym będzie zatem prawidłowe odebranie oświadczenia o spełnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przez pracownika.

Przeczytaj więcej: 
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 
Data: 28 lipca 2022