Powierzenie pracy w handlu w niedziele to wykroczenie – a nawet przestępstwo | Cykl prawo karne pracy

2022.01.12

Powierzenie pracy pracownikom i zatrudnionym w większość niedziel i świąt jest zabronione w branży handlowej. Zakaz obejmuje pracowników i innych zatrudnionych, w tym świadczących usługi na podstawie kontraktów cywilnoprawnych. 
 

Pracę powierza pracodawca albo przełożony

Odpowiedzialność może ponieść pracodawca albo osoba, która jako przełożony powierza pracę w niedziele lub święta – w formie polecenia, grafiku pracy czy harmonogramu. Może to więc być pracodawca (członek zarządu dający polecenie osiągnięcia wyniku, który zmusza do pracy w niedziele), kierownik (np. dyrektor sklepu) a nawet  bezpośredni przełożony. Powierzenie pracy w handlu w niedziele lub święta może spotkać się z karą – i to zarówno za wykroczenie, jak i przestępstwo. 
 

Przestępstwo czy wykroczenie? 

O tym, czy powierzenie danej osobie pracy wbrew zakazom będzie przestępstwem czy wykroczeniem decyduje nastawienie pracodawcy. Jeśli działa złośliwie albo uporczywie – odpowie za przestępstwo, w innych wypadkach – za wykroczenie. Przestępstwo jest zagrożone karą grzywny (teoretycznie nawet do 1,080,000 zł) lub ograniczenia wolności (do 2 lat) a wykroczenie – grzywną do 100,000 zł. Postępowanie w sprawie przestępstwa będzie prowadzić Policja pod nadzorem prokuratora. Sprawa może wyjść na jaw także w czasie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy – i PIP może samodzielnie nałożyć mandat (do 2,000 zł) albo skierować do sądu wniosek o ukaranie za wykroczenie. może też zawiadomić o sprawie Policję – jeśli uzna, że powierzanie pracy w niedziele lub święta miało charakter złośliwy lub uporczywy i stanowiło przestępstwo. 
 

Przeczytaj więcej:
Źródło: BiznesTuba
Data: 12 stycznia 2022