Orzeczenie #4 | Co HR musi znać i stosować w praktyce

2022.08.18

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 marca 2021 r. (C-344/19)

Co do zasady dyżur domowy nie jest czasem pracy. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej doprecyzowuje w jakich sytuacjach taki dyżur może być wliczony do czasu pracy.

Stanie się tak np. gdy okaże się, że zasady pełnienia tego dyżuru są na tyle obiektywnie i istotnie uciążliwe, że pracownik nie może swobodnie zarządzać swoim czasem.

Orzeczenie omawia dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska.