Orzeczenie #3 | Co HR musi znać i stosować w praktyce

2022.07.15

Wyrok Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2021 r. (II PSKP 1/21)

Pracownik, któremu została wypowiedziana umowa o pracę może wystąpić z dodatkowym powództwem i żądać dodatkowego odszkodowania za cały okres procesu, kiedy to pozostawał bez pracy i nie mógł znaleźć pracy.

Jednakże opcja ta występuje tylko w sytuacji gdy pracodawca świadomie, celowo, uporczywie naruszy przepisy prawa pracy wypowiadając umowę o pracę oraz działa on w sposób świadomy, niemal odwetowy. 

Orzeczenie omawia dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska.