Orzeczenie #2 | Co HR musi znać i stosować w praktyce

2022.06.07

Wyrok Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2021 r. (II PUNPP 1/21)

Przepisy ustanawiające 30-dniowy termin wynikający z artykułu 1 ustawy o zwolnieniach grupowych doprecyzowują kiedy mamy do czynienia ze zwolnieniem grupowym.

Sąd stwierdził, że termin rozpoczynający proces takich zwolnień rozpoczyna się w dowolnym dniu miesiąca, w którym dokonuje się pierwszego wypowiedzenia umowy o pracę i trwa przez kolejnych 30 dni.

Orzeczenie omawia Katarzyna Dobkowska.