Orzeczenie #1 | Co HR musi znać i stosować w praktyce

2022.06.07

Wyrok Sądu Najwyższego z 21 stycznia 2021 r. (III PSKP 2/21)

Konsultacja związkowa w przypadku zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę musi nastąpić w formie pisemnej.

Oznacza to, że pracodawca jest obowiązany sporządzić taki dokument na papierze i własnoręcznie go podpisać, ewentualnie skorzystać z kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Orzeczenie omawia Łukasz Kuczkowski.