Od 1 kwietnia wniosek o wydanie zaświadczenia A1 tylko elektronicznie | PRO HR Alert

2022.04.05

Od 1 kwietnia br. wnioski o zaświadczenia A1 składać można tylko i wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). 

Wnioski papierowe nie będą przyjmowane. 

Zaświadczenie A1 jest dokumentem potwierdzającym, że osoba, która przemieszcza się w celach zawodowych, podlega przepisom dotyczącym zabezpieczenia społecznego (ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego) wskazanego państwa członkowskiego. Obowiązuje ono na terytorium Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii.  

Wydanie zaświadczenia przez organ również następuje wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę PUE.  

Ponad to, od 1 kwietnia ZUS uruchomił „Walidator A1 ZUS”, czy narzędzie umożliwiające weryfikację online ważności zaświadczenia. Z takiego walidatora skorzystać będzie mógł pracodawca, lub zagraniczna instytucja zabezpieczenia społecznego czy inny podmiot chcący sprawdzić ważność oraz autentyczność zaświadczenia.