Nowelizacja specustawy wprowadza ułatwienia. Więcej obywateli Ukrainy zyska dostęp do zatrudnienia B2B | PRO HR Alert

2022.04.19

Opublikowana 14 kwietnia 2022 r. ustawa o zmianie specustawy ukraińskiej wprowadza ułatwienia dla obywateli Ukrainy, którzy ubiegają się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w RP w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Zmiana dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Do 31 grudnia 2022 r. nie będą one musiały wykazywać w postępowaniach pobytowych, że prowadzona przez te osoby działalność spełnia odpowiednie warunki, m.in. w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku cudzoziemiec  osiągnął określony dochód.  

Nowelizacja wprowadza także kilka innych korzystnych dla cudzoziemców rozwiązań, m.in. w zakresie uzyskiwania PESEL. Ustawa wydłuża  czas na złożenie wniosków o nadanie PESEL w specjalnym postępowaniu dostępnym dla Ukraińców objętych przepisami specustawy do 90 dni. Dotychczas obywatel Ukrainy miał na to 60 dni. 

Dodano również nowy tryb ubiegania się o wizy krajowe. Nowelizacja przewiduje uzyskanie wizy przez cudzoziemca przebywającego w Polsce. Organem właściwym do wydania wiz w tym przypadku będzie Minister Spraw Zagranicznych. Szczegóły składania wniosków, tj. w jakim czasie można je będzie składać oraz obywatele których państw uprawnieni są do ich składania, mają zostać określone w rozporządzeniu. 

Ponadto, osoby, które przebywają w Polsce na podstawie wiz humanitarnych zyskały możliwość ubiegania się o udzielenie przeznaczonego dla nich zezwolenia na pobyt czasowy. Lista państw, których obywatele będą mogli ubiegać się o zezwolenie zostanie określona w rozporządzeniu. Zezwolenie wydawane będzie na uproszczonych zasadach na okres 3 lat.