Nowe przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców | PRO HR Alert

2022.09.15

Na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego opublikowano projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Zgodnie z założeniem ma ona zastąpić dotychczasowe przepisy odnoszące się do tematyki zatrudniania cudzoziemców zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zaproponowano kilka istotnych zmian:

  • likwidację testu rynku pracy – który wpływał na wydłużenie trwania procesu legalizacji pracy cudzoziemca, 
  • całkowitą digitalizację postępowań o zezwolenia na pracę – co przyspieszy postępowania,
  • wprowadzenie możliwości zmiany udzielonego zezwolenia na pracę w przypadku zmiany warunków zatrudnienia analogicznie do zmiany zezwolenia na pobyt  - co dotychczas wymagało uzyskania nowego zezwolenia na pracę, 
  • rezygnację z procedury przedłużenia zezwolenia na pracę (za wyjątkiem zezwolenia na pracę sezonową) – która miała marginalne znaczenie.

Projekt nie stanowi rewolucji w obszarze zatrudniania cudzoziemców. Nie zmienia on generalnych zasad zatrudniania cudzoziemców związanych z obowiązkiem uzyskania właściwych zezwoleń na pracę. Projekt porządkuje i upraszcza dotychczasowe rozwiązania, co należy ocenić pozytywnie. 

Będziemy Państwa informować o dalszych pracach nad nowym projektem ustawy.