Najważniejsze kwestie jakimi zajęły się sądy w 2021 roku - 10 Orzeczeń

2022.03.10

W artykule przedstawiamy 10 najważniejszych orzeczeń wydanych w ubiegłym roku w sprawach HR. 

Dotyczą one następujących kwestii:

  • Konsultacja związkowa musi być przeprowadzona na piśmie  – e-mail nie spełnia tego wymogu,
  • Ustalając, czy mamy zwolnienie grupowe musimy spojrzeć zarówno 30 dni wstecz jak i 30 dni wprzód,
  • Umyślne bezprawne zwolnienie generuje ryzyko dodatkowego odszkodowania,
  • Pracodawca może powierzyć przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego (np. w sprawie mobbingu) podmiotowi zewnętrznemu, ale musi zawrzeć umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  • Dla wyłączenia danego składnika z podstawy wymiaru zasiłku nie wystarczy sam zapis, że jest on należny za okres choroby, ale istotna jest praktyka,
  • W razie ustalenia stosunku pracy pracodawca nie dostanie zwrotu sfinansowanych składek w części należnej od pracownika,
  • Pętelka ZUSowska ma zastosowanie niezależnie od sposobu finansowania,
  • Wynagrodzenie za czas postawania bez pracy nie jest „wynagrodzeniem” i nie podlega ochronie przed potrąceniami,
  • O tym czy dyżur to czas pracy decyduje możliwość swobodnego zarządzania czasem, 
  • Zwolnienie za aktywność w mediach społecznościowych nie zawsze będzie zasadne.

Przeczytaj więcej:
Źródło: Rzeczpospolita
Data: 09 marca 2022