Informacja starosty zostanie zlikwidowana, a zatrudnianie cudzoziemców ma być łatwiejsze | PRO HR Alert

2022.06.29

Do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów trafił projekt nowej ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców. Zakłada on uproszczenie procedur zatrudniania cudzoziemców, a tym samym przyśpieszenie procesu wydawania zezwoleń.

Na razie znany jest tylko ogólny zarys projektu. 

Projekt zakłada, m.in. likwidację przesłanki tzw. testu rynku pracy. Ponadto, mają zostać przyjęte rozwiązania pozwalające korygować lub usuwać z obrotu prawnego omyłkowo wpisane do ewidencji lub zbędne oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zdefiniowane zostaną również zasady elektronicznej obsługi procesów związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, pozwalające efektywniej i szybciej prowadzić postępowania administracyjne. Wydawanie zezwoleń na pracę będzie szybsze i sprawniejsze. 

Nowe przepisy oparte będą na obowiązujących dotychczasowych zasadach dostępu cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Mają być one jednak przeformułowane tak, aby ułatwić ich stosowanie oraz przestrzeganie.