Część Rosjan nie przekroczy granicy z Polską, Estonią, Litwą i Łotwą | PRO HR Alert

2022.09.09

We wspólnym oświadczeniu Polski, Estonii, Litwy oraz Łotwy dotyczące ograniczenia w podróżowaniu dla obywateli Rosji zaprezentowano stanowczy zamiar wprowadzenia tymczasowych restrykcji dla Rosjan posiadających wizy turystyczne do krajów UE.

Restrykcje dla Rosjan wejdą w życie w każdym z krajów do dnia 19 września 2022 r. 

Zakaz ma dotyczyć obywateli Rosji podróżujących w celach turystycznych. Będą obowiązały również wyjątki. Objęci restrykcjami nie będą podróżujący w celach rodzinnych, w celach humanitarnych, studenci, posiadacze zezwolenia na pobyt czasowy czy osoby pracujące w transporcie.

W kolejnych alertach będziemy informować o szczegółach przepisów zakazujących wjazdu obywatelom Rosji.