Białorusini przebywający w RP na podstawie wiz humanitarnych mogą ubiegać się o dedykowane zezwolenie na pobyt czasowy | PRO HR Alert

2022.07.11

Dotyczy to obywateli Białorusi, którzy bezpośrednio przed wystąpieniem o udzielenie zezwolenia na pobyt przebywali w Polsce na podstawie krajowych wiz humanitarnych, w tym wiz, których ważność została wydłużona na podstawie przepisów covidowych. 

Zezwolenie na pobyt dla posiadacza krajowej wizy humanitarnej wydawane jest na okres maksymalnie 3 lat. Dokument uprawnia do podejmowania pracy na terytorium RP bez dodatkowego zezwolenia na pracę.  

Złożenie wniosku zwolnione jest z opłaty skarbowej.