Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas pracy zdalnej

2022.07.08

W Sejmie toczą się pracę nad ustawą dotyczącą pracy zdalnej, co oznacza, że w najbliższej przyszłości pracodawcy doczekają się regulacji tej formy świadczenia pracy.

Ze względu na specyfikę pracy zdalnej konieczne było także uregulowanie kwestii bhp. 

Pracodawca również w przypadku pracowników wykonujących pracę zdalnie odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki pracy, chociaż w ograniczonym zakresie.

Części ogólnych przepisów bhp w przypadku pracy zdalnej nie ma zastosowania.

Ponadto pracodawca powinien zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne, niezbędne do wykonywania pracy zdalnej oraz zwrócić koszty pokrywane przez pracownika w związku z wykonywaniem tej pracy, takie jak koszty Internetu.

W artykule szczegółowo odnosimy się do tej kwestii.

Pracownik wykonuje pracę pod nadzorem pracodawcy.

W przypadku pracy zdalnej nadzór nad pracownikiem jest ograniczony, dlatego ustawodawca przesądził, że w pewnych wypadkach możliwe będzie przeprowadzenie kontroli w miejscu wykonywania pracy przez pracownika.

Zasady te powinny zostać jednak uregulowane w przepisach wewnętrznych lub w porozumieniu z pracownikiem, o czym przypominamy też przypominamy w artykule.
 

Przeczytaj więcej: 
Źródło: HR na Szpilkach
Data: lipiec 2022