Za przestępstwa i wykroczenia przeciwko pracownikom można stracić zamówienia publiczne | Cykl prawo karne pracy – kto i za co może ponieść odpowiedzialność?

2021.11.18

Udział w przetargach publicznych to dla wielu firm ważny obszar działalności. Nieprzestrzeganie prawa pracy może wykluczyć firmę z udziału w przetargach. Może się tak stać, jeśli przedstawiciel spółki (członek zarządu lub rady nadzorczej, prokurent) zostanie skazany za przestępstwo lub wykroczenie przeciwko prawo pracowników. W takim wypadku trzeba się rozstać z winnym, przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i wdrożyć środki compliance, aby móc przystąpić do przetargu. 

Przeczytaj więcej w artykule dla Biznes Tuby.