Wprowadzamy politykę przyjazną rodzinie, politykę równości oraz kodeks praw i obowiązków prawnika

2021.03.09

Dbając o nasze środowisko pracy, pracowników i współpracowników, 1 marca 2021 roku, wprowadziliśmy polityki, które łamią tabu, wychodzą daleko poza przyjęte normy i odważnie wyznaczają kierunki i standardy. 


„Polityka przyjazna rodzinie” wyrównuje szanse rodziców, aby rodzicielstwo jak najmniej utrudniało pracę zawodową. Będziemy bronić praw kobiet do korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Uważamy za swój obowiązek walkę o prawo rodziców do godnego rodzicielstwa.

W „Polityce równości” wyznaczamy trendy i standardy. Gwarantujemy równość, rozszerzamy katalog zakazanych kryteriów dyskryminacyjnych. Powołujemy firmowego Rzecznika Równości, którego zadaniem będzie promowanie równości. 

„Kodeks praw i obowiązków prawnika” wprowadza standard kształcenia młodych prawników, tak aby odbywali aplikację w najlepszy możliwy sposób i szybko przygotowali się do roli samodzielnych prawników. Kodeks ustala jak Partnerzy będą pracować z prawnikami, aby szkolić ich do ich przyszłej roli. Każdy z naszych prawników prócz patronatu partnera ma zapewnioną opiekę starszego prawnika. Patron i opiekun mają wyznaczone role, a prawnik ma prawo uczyć się zawodu zgodnie z zasadami ustalonymi w Kodeksie. Przypisanie do interesujących projektów, dostęp do szkoleń, zagwarantowanie merytorycznej i rozwojowej informacji zwrotnej, budowanie sensu pracy to tylko niektóre z założeń karty gwarantujące rozwój naszych prawników.

Jesteśmy wiodącą w Europie Środkowo-Wschodniej kancelarią prawa HR, a także liderem równości i ochrony rodziny. Wzorem do naśladowania i punktem odniesienia dla innych firm.