Uprawnienia pracowników-rodziców | Biblioteka PRO HR

2021.07.23

Publikacja zawiera kompleksowe i praktyczne omówienie zagadnień związanych z uprawnieniami rodzicielskimi.  

Autorkami są: Iwona Jaroszewska-Ignatowska i Zuzanna Rosner-Laskorzyńska.

O czym jest książka „Uprawnienia pracowników-rodziców”?

W książce omówiono temat uprawień rodzicielskich przekrojowo, w kontekście kolejnych procesów HR-owych, w tym rekrutacji kandydata do pracy, organizacji pracy pracownika oczekującego dziecka lub pracownika-rodzica, korzystania przez pracownika z urlopów związanych z rodzicielstwem, organizacji powrotu do pracy po ww. urlopach, w tym organizacji pracy zdalnej, zarządzania dokumentacją pracowniczą, rozwiązania umowy o pracę i związanej z tym szczególnej ochrony stosunku pracy. Publikacja zawiera również bazę wzorów związanych z korzystaniem z uprawnień rodzicielskich.

Książka „Uprawnienia pracowników-rodziców” stanowi praktyczny przewodnik przeznaczony m.in. dla pracowników działów HR, managerów, członków zarządu, osób zarządzających zakładem pracy, a także prawników specjalizujących się w doradztwie z zakresu prawa HR. 

Publikacja została wydana przez wydawnictwo Wolters Kluwer i jest dostępna w sklepie online.