Szef ma prawo zapytać o zaszczepienie | PRO HR Press

2021.04.08

Dane o zaszczepieniu należą do kategorii tzw. danych wrażliwych – a więc na gruncie RODO ich przetwarzanie jest bardziej rygorystyczne niż tzw. danych zwykłych. 

Informacja o zaszczepieniu pracownika może być przetwarzana przez pracodawcę na podstawie przepisów BHP z kodeksu pracy – a więc kiedy jest to niezbędne dla realizacji obowiązku ochrony życia i zdrowia pracowników – w celu np. bardziej bezpiecznej organizacji pracy. Ustalenie kryterium „niezbędności” jest w tym wypadku kluczowe i powinno być w każdej sytuacji analizowane w odniesieniu do konkretnego zakładu i stanowiska pracy. W niektórych sytuacjach wystarczające do zapewnienia ochrony życia i zdrowia pracowników mogą okazać funkcjonujące już środki takie jak maseczki lub dystans.

Przetwarzanie danych pracowników o zaszczepieniu jest też możliwe w sytuacji, kiedy pracodawca ustanowi w wewnątrzzakładowym akcie prawnym jakąś formę „benefitu” (np. dodatkowy dzień wolny lub premia) za zaszczepienie się. Jednak takie przetwarzanie możliwe będzie jedynie w celu przyznania danego świadczenia lub realizacji uprawnienia.

Dużą niewiadomą w omawianym wyżej zagadnieniu pozostaje okres przechowywania przez pracodawcę danych o zaszczepieniu, bowiem póki co problematyczne jest ustalenie chociażby czasu ochrony szczepionki.

Więcej w artykule r.pr. Edyty Jagiełło i Jana RabczukaSzef ma prawo zapytać o zaszczepienie“ dla dziennika Rzeczpospolita (artykuł z 8 kwietnia 2021 r.).