Raport Women, Business and the Law 2021 | The Word Bank

2021.03.01

Siódmy z serii raportów Women, Business and the Law 2021, współprzygotowany przez dr Dominikę Dörre-Kolasa, omawia i analizuje prawne i regulacyjne bariery dla przedsiębiorczości i zatrudnienia kobiet w 190 gospodarkach. 

W tym roku zakresem badania objęte były również ustalenia dotyczące reakcji rządów na kryzys COVID-19 oraz badania pilotażowe związane z opieką nad dziećmi i dostępem kobiet do wymiaru sprawiedliwości. 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej.