Imigracja biznesowa w Polsce | Przegląd

2021.10.20

Przewodnik po imigracji w Polsce stanowi przegląd kluczowych zagadnień związanych z imigracją biznesową. Zawiera on informacje niezbędne dla cudzoziemców przyjeżdżających do Polski, jak i dla zatrudniających ich pracodawców. 

Zostały w nim wymienione źródła prawa imigracyjnego oraz rodzaje organów zajmujących się sprawami z zakresu imigracji. Przewodnik opisuje proces wizowy dla cudzoziemców planujących wjazd do Polski celem wykonywania pracy. Przedstawia zasady uzyskiwania zezwoleń na pracę przez pracodawców zamierzających zatrudnić obywateli państw spoza Unii Europejskiej. W publikacji zawarto także informacje na temat zezwoleń uprawniających cudzoziemców do kontynuowania pobytu i zatrudnienia w Polsce. 

Ponadto, w przewodniku opisano ostatnie zmiany w prawie imigracyjnym, wprowadzone w związku z pandemią koronawirusa, jak i nowe, projektowane rozwiązania w zakresie imigracji.
 

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej. 

Źródło: Practical Law Global Guides / Thomson Reuters