Pracownik na L4 | PROHR Press

2021.08.09

W niektórych sytuacjach pracownicy mogą utracić prawo do zasiłku chorobowego. Będzie tak w przypadku wykonywania przez pracownika podczas zwolnienia pracy zarobkowej lub wykorzystywania zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. 

Podejmowanie pracy zarobkowej podczas zwolnienia lekarskiego jest podstawą utraty prawa do zasiłku niezależnie od tego, jaki wpływ ta praca miała na stan zdrowia pracownika. Nawet praca polegająca na czynnościach nieobciążających w istotny sposób organizmu będzie skutkowała pozbawieniem prawa do zasiłku chorobowego. 

W czasie zwolnienia lekarskiego, pracownik nie może wykonywać także innych czynności, które opóźniałyby lub utrudniały jego powrót do zdrowia. Rodzaj tych czynności będzie zależał od rodzaju dolegliwości pracownika. Zasadniczo pracownik może podejmować tylko aktywności życiowo niezbędne lub związane z poratowaniem zdrowia, tj. wyjście do apteki, na badania, czy niezbędne zakupy spożywcze. 

Kontrolę wykorzystywania zwolnienia lekarskiego może przeprowadzić ZUS lub pracodawca zgłaszający do ubezpieczenia ponad 20 osób. Nieusprawiedliwiona nieobecność chorego w domu w trakcie kontroli może być przyczyną odmowy prawa do wypłaty zasiłku chorobowego. Jeśli pracownik zamierza zmienić miejsce pobytu podczas zwolnienia lekarskiego, to musi poinformować o nowym adresie pobytu swojego pracodawcę oraz ZUS.

Wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z przeznaczeniem może skutkować dla pracownika nie tylko utratą prawa do zasiłku, ale także rozwiązaniem jego umowy o pracę. 
 

Więcej w artykule Piotra Graczyka i Anny Boguskiej „Coraz więcej Polaków na L4. O czym trzeba pamiętać, będąc na zwolnieniu?“ dla Business Insider (artykuł z dnia 04.08.2021).