Pracodawca, prawo HR a testy COVID-19 | PROHR Press

2021.04.21

W artykule omawiana jest możliwość wydania pracownikowi polecenia służbowego poddania się testowi na obecność SARS-CoV-2, zwłaszcza biorąc pod uwagę stanowisko Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie badań diagnostycznych pracowników podejrzanych o zarażenie koronawirusem. Ministerstwo bowiem podnosi, że istnieją podstawy prawne do wydawania pracownikom polecenia poddania się takim testom i jest to ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Ponadto artykuł odnosi się też do kwestii uzyskania przez pracodawcę wyników takiego tekstu. Wynik testu jest bowiem informacją o stanie zdrowia pracownika, a takie dane podlegają szczególnej ochronie. Musimy się jednak zastanowić, czy w obecnej sytuacji nie powinniśmy stosować wykładni celowościowej przepisów RODO, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.
 

Artykuł dostępny w nowym magazynie HR na szpilkach