Praca zdalna z zagranicy

2021.10.12

Okres pandemii wpłynął na spopularyzowanie pracy zdalnej. Taka forma świadczenia pracy może zachęcać pracowników do łączenia zatrudnienia z podróżami do innych państw. Z pracą zdalną z zagranicy łączą się jednak ryzyka zarówno dla pracownika, jak i jego pracodawcy.

Należą do nich m.in.:

  • świadczenie pracy z terytorium innego państwa wbrew przepisom imigracyjnym danego państwa, skutkujące nałożeniem sankcji na pracownika lub pracodawcę
  • konieczność zapewnienia pracownikowi warunków zatrudnienia zgodnych z prawem kraju, z którego praca zdalna jest świadczona, co wynika z przepisów tego kraju, wymuszających swoje zastosowanie
  • objęcie pracownika systemem ubezpieczenia społecznego w państwie aktualnego pobytu
  • nabycie rezydencji podatkowej w kraju aktualnego pobytu, a w konsekwencji zmiana zasad odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy

Ryzyk związanych z pracą zdalną z zagranicy nie da się wyeliminować. Można je jednak ograniczyć. Rekomendowanym rozwiązaniem jest wprowadzenie regulaminu pracy zdalnej, obejmującego zasady świadczenia pracy z zagranicy obowiązujące u pracodawcy.
 

Artykuł dostępny w nowym magazynie HR na szpilkach.