Orzeczenie #7 | Co HR musi znać i stosować w praktyce

2021.06.10

Wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2020 r., sygn. I BP 4/18


Porozumienie o zawieszeniu stosowania procedury wypłat dodatkowej pensji nie może działać wstecz. Nie można pozbawić pracownika prawa do świadczeń, które stały się już wymagalne i powstały przed zawarciem porozumienia.

Z kolei, jeżeli pracodawca postanawia o podwyższeniu wynagrodzeń z mocą wsteczną, to musi wypłacić wyrównanie także byłym pracownikom.

Orzeczenie omawia dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska.

Obejrzyj wideo na naszym YouTube.