Orzeczenie #5 | Korzystniejsze warunki pracy przy przejęciu pracowników

2021.05.06

Wyrok Sądu Najwyższego z 6 lutego 2020 r., sygn. II PK 154/18

Przejęty na podstawie art. 231 kp pracownik, do którego stosuje się układ zbiorowy obowiązujący u wcześniejszego pracodawcy, ma u nowego pracodawcy prawo do korzystniejszych warunków zatrudnienia obowiązujących u tego nowego pracodawcy.

Orzeczenie omawia Katarzyna Sarek-Sadurska.