Orzeczenie #6 | Za umowę o dzieło pracownika z kontrahentem to pracodawca zapłaci ZUS

2021.05.20

Wyrok Sądu Najwyższego z 19 lutego 2020 r., sygn. III UK 104/19

Nie zawsze płatnikiem ZUSu jest ten, z kim pracownik zawarł umowę cywilnoprawną. Wyjątek dotyczy tzw. „pętli ZUS-owskiej”. Pracodawca, na rzecz którego pracownik wykonuje pracę w ramach umowy cywilnej zawartej z innym podmiotem, jest płatnikiem składek za tego pracownika. Mimo że to ta osoba trzecia zgłasza pracownika do ZUS. 

Orzeczenie omawia Katarzyna Dobkowska.