Orzeczenie #3 | Obowiązywanie regulaminu zależy od dochowania procedury uzgadniania

2021.04.08

Wyrok Sądu Najwyższego z 15 stycznia 2020 r., sygn. III PK 206/18. 


Uzgodnienie regulaminu to nie umowa między pracodawcą a związkami. Pracodawca przedstawia projekt, a organizacje zajmują wobec niego stanowisko lub z tego uprawnienia rezygnują. Ta procedura musi być dochowana by regulamin skutecznie obowiązywał. Jedynie zawarte w jednym piśmie uzgodnione negatywne stanowisko wszystkich lub co najmniej reprezentatywnych organizacji może zablokować wprowadzenie proponowanego przez pracodawcę regulaminu.

Orzeczenie omawia Katarzyna Sarek-Sadurska