Orzeczenie #11 | Pracodawca może żądać prywatnych informacji o pracowniku by chronić załogę

2021.08.05

Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z 29 stycznia 2021 r., sygn. IV Pa 79/20

Pracodawca może żądać prywatnych informacji, np. miejsca podróży, jeżeli ma na celu ochronę pracowników przed Covidem. Za odmowę informacji lub podanie nieprawdy pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie. 

Pierwszeństwo ma dobro ogółu nad prywatnością pracownika. Zasady ochrony załogi przed Covidem, które uprawnią pracodawcę do takich działań powinny zostać zawarte w specjalnym regulaminie.

Orzeczenie jest omawiane przez Bartłomieja Raczkowskiego.