Obywatele Ukrainy z prawem do wjazdu do Polski | PRO HR Alert

2021.09.10

W Dzienniku Ustaw opublikowano tekst rozporządzenia MSWiA zmieniającego wprowadzone w związku z COVID-19 rozporządzenie ws. czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.

Zmodyfikowano krąg osób uprawnionych do przekroczenia zewnętrznej granicy Polski bez ograniczeń. Do listy dodano obywateli Ukrainy.

Od 9 września 2021 r. obywatele Ukrainy mogą wjeżdżać do Polski bez względu na planowany cel pobytu. Dotychczas nie było to możliwe.

Przypominamy, że do przekraczania zewnętrznej granicy Polski bez ograniczeń uprawnieni są także m.in. obywatele UE, obywatele Białorusi, Wielkiej Brytanii oraz USA (w tym przypadku, jeśli przylatują samolotem).

W przypadku obywateli państw niewymienionych w ww. rozporządzeniu wjazd do Polski ogranicza się do określonych kategorii osób, m.in. pracowników, posiadaczy zezwoleń na pobyt czasowy, posiadaczy wiz z adnotacją „Poland.Business Harbour”.