Kwarantanna dla podróżujących spoza strefy Schengen i EOG | PRO HR Alert

2021.06.24

W środę 23 czerwca wieczorem na stronie Dziennika Ustaw opublikowano rozporządzenie zmieniające rozporządzenie ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie ze zmianami, od czwartku 24 czerwca osoby podróżujące do Polski z krajów nienależących do strefy Schengen lub niebędących państwami członkowskimi EFTA – stronami umowy o EOG, po przekroczeniu granicy objęte zostaną 10-dniową kwarantanną.

Okres trwania kwarantanny można skrócić dopiero po 7 dniach od przekroczenia granicy, pod warunkiem, że wykona się test na obecność COVID-19 i uzyska się wynik negatywny.

Obowiązek odbycia kwarantanny nie odnosi się do osób, które były z niej zwolnione na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, np. zostały zaszczepione szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej lub w ciągu 6 miesięcy przed przekroczeniem polskiej granicy odbyły izolację lub hospitalizację z powodu COVID-19.