Konflikt ze społecznym inspektorem pracy może się skończyć karą dla pracodawcy | Cykl | Prawo karne pracy – kto i za co może ponieść odpowiedzialność?

2021.07.07

Społeczna inspekcja pracy ma za zadanie współdziałać z pracodawcą i pracownikami przy tworzeniu bezpiecznych warunków pracy. Często jednak popada w konflikt z pracodawcą. Ustawa o społecznej inspekcji pracy nakłada na pracodawców szereg obowiązków. Ich niedopełnienie może się wiązać z odpowiedzialnością karną pracodawcy i osób, które działają w jego imieniu. 

Przeczytaj więcej w artykule dla Biznes Tuby.