Kara za niezawiadomienie o wypadku przy pracy | Cykl | Prawo karne pracy – kto i za co może ponieść odpowiedzialność?

2021.08.04

Wystąpienie wypadku przy pracy powoduje powstanie po stronie pracodawcy wielu obowiązków. jeśli wypadek ma charakter zbiorowy albo jego skutki są ciężkie lub śmiertelne, konieczne jest powiadomienie o wypadku Państwowej Inspekcji Pracy i prokuratury. Za brak niezwłocznego zawiadomienia tych organów pracodawca (albo upoważniona przez niego osoba) może ponieść odpowiedzialność karną lub za wykroczenie. 

Przeczytaj więcej w artykule dla BiznesTuby.