Dopuszczenie do pracy pijanego pracownika to wykroczenie | Cykl prawo karne pracy - pracy – kto i za co może ponieść odpowiedzialność?

2021.12.15

Pracodawca ma nie tylko prawo, ale i obowiązek nie dopuścić do pracy pracownika, który stawia się w pracy pod wpływem alkoholu albo spożywa go w pracy. Ma to chronić zdrowie a nawet życie innych pracowników, a także mienie pracodawcy.

Jeśli pracodawca dopuści nietrzeźwego pracownika do pracy, może odpowiedzieć za wykroczenie z art. 44 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi. 
 

Nietrzeźwego pracownika trzeba odesłać do domu

Odpowiedzialność za to wykroczenie może też ponieść inna osoba, mająca obowiązek nadzorowania pracowników – w tym przełożeni a nawet firma ochroniarska lub przedstawiciele służby BHP, jeśli delegowano na nich obowiązek nadzoru nad pracownikami. 
 

Pracodawca nie musi być pewien

Nie jest wymagane, aby pracodawca (albo osoba działająca w jego imieniu miała pewność, że pracownik jest nietrzeźwy albo spożywał w pracy alkohol. Wystarczy, że taka osoba mogła i powinna była dostrzec, że pracownik stawił się w pracy nietrzeźwy lub spożywał w pracy alkohol – nie jest tu wymagana pewność. Oczywiście, im większe lekceważenie tego obowiązku ze strony pracodawcy, tym surowsza może go spotkać kara. Ta nie jest jednak bardzo wysoka – wykroczenie jest zagrożone maksymalnie karą 5,000 zł grzywny. 

Przeczytaj więcej:
Źródło: BiznesTuba
Data: 15 grudzień 2021