Czy wybór umowy na zastępstwo jest możliwy? | PRO HR Press

2021.03.25

Artykuł „Kiedy wybór umowy na zastępstwo nie jest możliwy” rozstrzyga kilka najczęstszych praktycznych kwestii zw. umowami na zastępstwo. 

Wskazuje, że taką umowę można bezpiecznie zawrzeć tylko w przypadku zastępstwa nieobecnego pracownika przez nowo zatrudnioną osobę. Jeżeli zaś trzeba zastąpić kogoś, kto zostaje czasowo przeniesiony na inne stanowisko lub zastępcą ma być nasz dotychczasowy pracownik, lepiej pozostać przy umowie na czas nieokreślony lub zawrzeć „zwykłą” umowę na czas określony. Przy tej ostatniej trzeba pamiętać o limicie 3 umów i 33 miesięcy.

Artykuł zawiera także rekomendacje, jak najbezpieczniej określać czas trwania umów na zastępstwo, także wówczas, gdy chcemy dać czas na przekazanie obowiązków. 

Więcej w artykule r.pr Katarzyny Dobkowskiej i adw. Natalii Basisty „Kiedy wybór umowy na zastępstwo nie jest możliwy“ dla dziennika Rzeczpospolita (artykuł z 24 marca 2021 r.).