Czy stracimy dodatkowy czas wolny za oddanie krwi | PRO HR Press

2021.02.12

Na skutek zmiany przepisów, która obowiązuje od 26 stycznia 2021 r. honorowy dawca krwi, który odda krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, uzyskał nowe uprawnienie pracownicze – dodatkowy dzień wolny od pracy. Dotychczas dawca miał prawo tylko do jednego dnia wolnego. Z dwóch dni wolnych dawca może skorzystać w dniu, w którym oddał krew lub jej składniki i w dniu następnym. 

Prawo do dodatkowego dnia wolnego jest ograniczone w czasie. Przysługuje bowiem tylko w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Po zniesieniu tych stanów, honorowy dawca krwi będzie miał prawo jedynie do jednego dnia wolnego od pracy na dotychczasowych zasadach. 

Nowy przepis budzi jednak wątpliwości. Problematyczne jest rozumienie „dnia następnego” po dniu, w którym dawca oddał krew lub jej składniki. Możliwe są bowiem dwie interpretacje. Czytając przepis wprost można uznać, iż dzień następny odnosi się do dnia kalendarzowego, tj. bez względu na to czy pracownik zgodnie z harmonogramem ma wolne czy też pracuje (np. jeżeli pracownik pracuje od poniedziałku do piątku, a krew lub jej składniki odda w piątek, wówczas dzień następny to sobota i pracodawca nie musi już mu zapewniać innego dnia wolnego).  Za taką interpretacją opowiedziało się Ministerstwo Zdrowia. 

Zważywszy jednak na uwadze cel wprowadzenia tego uprawnienia, którym jest nagrodzenie pracownika, za oddanie krwi w trudnym dla służby zdrowia stanie epidemii (zagrożenia epidemicznego) można także przyjąć, iż dzień następny odnosi się do dnia roboczego. Takie podejście wydaje się jednak właściwsze. Przemawia za tym przede wszystkim: cel regulacji, konstytucyjna zasada równego traktowania, ograniczenie okresu obowiązywania przepisu czy też brak odwołania do względów zdrowotnych. 
 

Więcej w artykule r.pr. Katarzyny Wilczyk „ Czy dodatkowy czas wolny za oddanie krwi może przepaść“ dla Dziennik Gazeta Prawna (artykuł z dnia 11.02.2021).