Coraz mniej atrakcyjne systemy premiowe – efekty pandemii | PRO HR Press

2021.02.11

Ograniczenie kosztów z powodu pandemii może dotyczyć świadczeń dodatkowych dla pracowników takich jak premie. Jeżeli zawieszenie wypłat lub zmiana w ich przyznawaniu nastąpiła wbrew prawu mogą im przysługiwać roszczenia o wypłatę należnych świadczeń. 

Zawieszenie premii

Premie to świadczenia, których obowiązek wypłaty wynika z zasad wdrożonych w danej organizacji. Jeśli premia jest uregulowana np. w regulaminie wynagradzania pracodawca może ją zawiesić w porozumieniu zawartym ze stroną społeczną, jeśli wynika z umowy o pracę wówczas możliwe jest zawarcie ze stroną społeczną porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż te wynikające z umów o pracę, w przypadki premii określonej w układzie zbiorowym pracy zawieszenie jest możliwe na mocy porozumienia ze związkiem zawodowym. Samo informowanie o decyzji dotyczącej zawieszenia premii będzie niewystarczające.

Zmiana celów

Jeżeli decyzje pracodawcy podejmowane w związku z epidemią SARS-CoV-2 sprowadzają się jedynie do wyznaczenia innych celów na kolejny okres premiowy, to takie działanie może być zgodne z przepisami, o ile warunki przyznawania premii przewidują taką możliwości np. cele są ustalana na dany rok kalendarzowy. 

Niewyznaczanie celów premiowych

Ryzyko może powodować niewyznaczenie celów premiowych przez pracodawcę, jeżeli taka możliwość nie wynika z zasad premiowych. W takim przypadku pracodawca pomoże ponosić odpowiedzialność za zaniechanie, a sąd może ustalić cele w oparciu o wcześniejsze lata premiowe.

Inne warunki niż dotychczas

Jeżeli zmiana warunków wypłaty premii będzie negatywna dla pracownika to jedynym bezpiecznym rozwiązaniem jest porozumienie lub wypowiedzenie zmieniające, ewentualnie zawarcie odpowiedniego porozumienia ze stroną społeczną.

Więcej w artykule r.pr. Łukasza Kuczkowskiego „Efekt pandemii: systemy premiowe coraz mniej atrakcyjne dla załogi“ dla Dziennik Gazeta Prawna (artykuł z dnia 04.02.2021).