Mobbing w miejscu pracy | Biblioteka PRO HR

2020.07.29

Opracowanie poruszające kwestie mobbingu w kontekście prawa pracy.książka mobbing w miejscu pracy

Autorami książki są r.pr. Piotr Lewandowski, r.pr. Anna Boguska, apl.adw. Natalia Łokińska, adw. Katarzyna Soboń.

Pojęcie mobbingu zostało zdefiniowane w kodeksie pracy. Z tej definicji wynika, że obowiązkiem pracodawcy jest przeciwdziałanie mobbingowi. Ustawa nie definiuje jednak, na czym to przeciwdziałanie powinno polegać. Te działania wynikają z praktyki i orzecznictwa sądów.

Autorzy książki „Mobbing w miejscu pracy” w jasny i przystępny sposób przedstawili aktualny stan prawny oraz najistotniejsze kwestie dla pracodawców wynikające
z omawianego problemu.

Szczegółowo wyjaśniają:

 • czym jest mobbing, 
 • jak odróżnić go od innych niedozwolonych zachowań, 
 • na czym polega obowiązek przeciwdziałania mobbingowi,
 • jak realizować ten obowiązek,
 • jakie uprawnienia mają pracownik i pracodawca,
 • jak mogą dochodzić swoich praw.

Publikacja zawiera także obszerne zestawienie istotnych przepisów i orzeczeń sądowych. 

Opracowanie jest skierowane w głównej mierze do specjalistów z działów personalnych i kadrowych, szefów działów szkoleń i HR oraz trenerów personalnych.
 

Spis treści książki „Mobbing w miejscu pracy”
 
 • Wstęp 
 • Pojęcie mobbingu 
 • Mobbing a dyskryminacja
 • Przeciwdziałanie mobbingowi 
 • Roszczenia przysługujące pracownikom z tytułu mobbingu
 • Roszczenia z tytułu mobbingu w orzecznictwie sądów
 • Mobbing a naruszenie dóbr osobistych
 • Odpowiedzialność pracownika - mobbera
 • Przepisy kodeksu pracy dotyczące mobbingu i dyskryminacji
 • Zestawienie orzecznictwa w sprawach dotyczących mobbingu

Publikacja została wydana przez Infor Biznes Sp. z o.o. i była dostępna do nabycia wraz z Dziennikiem Gazetą Prawną.