Trzeba zmienić pouczenia w wypowiedzeniach i dyscyplinarkach

2019.11.28

Od 7 listopada br. obowiązują zmodyfikowane przepisy dotyczące właściwości sądów pracy. Formularze wskazujące „starą” właściwość trzeba zaktualizować. Zmiana właściwości sądów pracy to jedna z wielu zmian w kodeksie postępowania cywilnego obowiązujących od 7 listopada br. Z pozoru niewielka, rodzi obowiązki po stronie pracodawców, a w szczególności działów HR. Zgodnie z wcześniejszymi przepisami (art. 461 k.p.c.), sprawy z zakresu prawa pracy mogły być wytaczane przed sąd: a) właściwy dla pozwanego, b) w okręgu którego praca jest, była lub miała być wykonywana, bądź c) w okręgu którego znajdował się zakład pracy. Ustawodawca zrezygnował z trzeciej możliwości. W uzasadnieniu tej zmiany wskazano, że obecnie pojęcie „zakład pracy” można rozumieć co najwyżej jako miejsce wykonywania pracy. Nie ma zatem potrzeby dodatkowego wyodrębniania go. Z praktycznego punktu widzenia ta zmiana nie będzie odczuwalna przy wnoszeniu pozwów z zakresu prawa pracy. Jak słusznie wskazał ustawodawca, właściwości wskazane w pkt b i c pokrywały się — adw. Katarzyna Soboń komentuje dla Rzeczpospolitej. 

Artykuł dostępny jest tutaj.