PRO HR ALERT: Weszła w życie zmiana właściwości sądów pracy

2019.11.07

Trzeba zmienić standardowe pouczenia w wypowiedzeniach umowy o pracę i rozwiązaniach umowy bez wypowiedzenia.

Zmienił się kodeks postępowania cywilnego w zakresie właściwości sądów w sprawach pracowniczych. Teraz mogą być wytaczane przed sąd właściwy dla siedziby pozwanego bądź sąd, w którego obszarze właściwości praca jest, była lub miała być wykonywana. Usunięto z przepisów możliwości wytaczania powództwa przed sąd, w którego okręgu znajduje się zakład pracy. 

Kontakt: 
Piotr Lewandowski
Radca Prawny/ Starszy Prawnik
piotr.lewandowski@raczkowski.eu

Katarzyna Soboń
Adwokat / Prawnik
katarzyna.sobon@raczkowski.eu