PRO HR ALERT: Dyrektywa o ochronie sygnalistów przyjęta przez Radę Unii Europejskiej

2019.10.07

Dyrektywa reguluje zasady zgłaszania działań niezgodnych z prawem UE i nakłada obowiązek stworzenia kanałów raportowania o nieprawidłowościach, w instytucjach publicznych i prywatnych. 

Wprowadza także system ochrony whistleblowerów, obejmujący m.in. prawo do zachowania w poufności danych zgłaszającego oraz zakaz podejmowania działań odwetowych.

Państwa członkowskie Unii będą mieć dwa lata na dostosowanie przepisów krajowych

Aktualizacja:

8 października 2019 r. ustawa nowelizująca została ogłoszona w Dzienniku Ustaw. 


Kontakt: 
Janusz Tomczak
Adwokat / Partner
janusz.tomczak@raczkowski.eu

dr Dominika Dörre-Kolasa
Radca Prawny / Partner
dominika.dorre-kolasa@raczkowski.eu