prof. dr hab. Łukasz Pisarczyk

Radca prawny / Of counsel

Profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. 
Studia prawnicze ukończył na Uniwersytecie Warszawskim. Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał też stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego. 
Profesor nadzwyczajny, a następnie profesor uczelni na uniwersytetach: Warszawskim (2011-2022); Śląskim w Katowicach (od 2018 r.) oraz Zielonogórskim (od 2022 r.)
Kierownik Katedry Prawa Pracy i Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Profesor wizytujący na Uniwersytecie Lumière Lyon 2 (2020 r.). 
W latach 2016-2018 członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Radca prawny (w OIRP w Warszawie). Członek kolegiów redakcyjnych (Monitor Prawa Pracy) i rad programowych czasopism naukowych. 
Kierownik krajowych grantów badawczych oraz członek międzynarodowych zespołów naukowych. Autor licznych publikacji, w tym artykułów, rozdziałów w książkach, glos, komentarzy czy wreszcie monografii. Współautor (z prof. Ludwikiem Florkiem) cieszącego się duża popularnością podręcznika Prawo pracy.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 29 lutego 2024 r. nadał dr. hab. Łukaszowi Pisarczykowi tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne. Osiągnięciami naukowymi wskazanymi w postępowaniu o nadanie tytułu były monografie Autonomiczne źródła prawa pracy oraz Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów prawa pracy.