Koniec z otwartymi w niedzielę sklepami świadczącymi usługi pocztowe. Franczyzobiorcy na razie bez zmian

2018.12.13

Do sejmu wpłynął projekt ustawy dotyczący zmian w dotychczasowych zasadach ograniczenia handlu w placówkach handlowych. Projekt ma przede wszystkim przeciwdziałać otwieraniu placówek handlowych, które prowadzą sprzedaż w niedzielę ze względu na prowadzoną działalność pocztową. Nowe przepisy mówią wprost, że działać będą mogły tylko te placówki pocztowe, których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych , a nie – jak wynika z obecnie obowiązującej ustawy – wszystkie placówki pocztowe.

Prace nad projektem trwają. Co istotne, na tę chwilę projekt nie przewiduje zmian w definicji doby niedzielnej i świątecznej ani zmian mają-cych prowadzić do ograniczenia handlu przez franczyzobiorców.