Pracownik na L4 pojechał na wakacje – co może pracodawca?

2019.05.06

Zdarza się, że pracownicy korzystają ze zwolnień lekarskich jako formy dodatkowego urlopu wypoczynkowego. W czasie ich trwania wyjeżdżają na wakacje, oddają się swoim pasjom czy przeprowadzają planowany remont. Nierzadko podejmują w tym czasie również dodatkową pracę zarobkową. Celem zwolnienia lekarskiego jest jednak powrót do zdrowia i w konsekwencji do zdolności do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Co może zrobić pracodawca w przypadku podejrzenia, że pracownik niewłaściwie wykorzystuje zwolnienie lekarskie? 

Przede wszystkim możliwa jest kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. W przypadku gdy pracodawca zatrudnia powyżej 20 pracowników przeprowadza ją sam bez udziału ZUS-u. 
Zasadą jest, że kontroli dokonuje osoba wyznaczona przez pracodawcę, na podstawie wystawionego upoważnienia. Uprawnia ono do kontroli w miejscu zamieszkania, pobytu lub zatrudnienia osoby ubezpieczonej. Pracownik legitymujący się takim upoważnieniem ma prawo do zadawania pytań ubezpieczonemu odnośnie jego stanu zdrowia, przestrzegania zaleceń lekarskich oraz podejmowanej aktywności. 
Warto jednak wskazać, że ustalenie nieprawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego może nastąpić także na skutek pozyskania informacji z innych źródeł. 

Nierzadko przełożeni ubezpieczonego lub inni pracownicy z jego firmy spotykają „chorego” na zakupach w galerii handlowej, w trakcie spaceru z psem, widzą jak biega lub uprawia inną aktywność fizyczną. Bardzo często informacje o nieprawidłowości korzystania ze zwolnienia uzyskiwane są również poprzez portale społecznościowe – chory pracownik w czasie zwolnienia publikuje np. zdjęcia z wyjazdów wypoczynkowych lub chwali się świeżo wyremontowanym przez siebie mieszkaniem. Osoba, która pozyskała i przekazała tego rodzaju informacje pracodawcy nie musi posiadać upoważnienia do kontroli. Jest ono niezbędne jedynie w przypadku kontroli przeprowadzanej w miejscu zamieszkania. 

W przypadku pracowników wyższego szczebla oraz kadry kierowniczej, pracodawcy coraz chętniej sięgają również po usługi detektywistyczne. Tego rodzaju usługi wiążą się z dodatkowym kosztem, dlatego sięga się po nie zwykle w stosunku do osób, których aktywność w trakcie zwolnienia naraża pracodawcę na poważne szkody.