Stanowisko lokalne nie zawsze jest unikatowe

2019.05.06

Pracodawcy z branży handlowej dokonując zmian organizacyjnych i przekształceń nierzadko stoją przed koniecznością oceny czy zwolnienie pracownika przypisanego do danego regionu należy traktować w kategoriach likwidacji stanowiska czy też redukcji (skoro w innych regionach funkcjonują analogiczne stanowiska). Z likwidacją możemy mieć bowiem do czynienia tylko w przypadku gdy dane stanowisko jest unikalne. Czy jednak przypisane do danego regionu może decydować o unikalności?  Przedmiotem jednego z najciekawszych orzeczeń Sądu Najwyższego z ubiegłego roku było rozstrzygnięcie dot. likwidacji stanowiska pracy okręgowego kierownika sprzedaży przypisanego do konkretnego obszaru geograficznego (Wyrok SN z 4 października 2018 r., III PK 97/17). W wyroku tym Sąd uznał, że w przypadku pracodawców zajmujących się działalnością dystrybucyjną (niezależnie od tego, czy obok działalności produkcyjnej, czy samodzielnie) przypisanie stanowiska w strukturze organizacyjnej do określonego regionu geograficznego niekoniecznie będzie czynnikiem decydującym o unikalności stanowiska pracy. Oznacza to, że jeżeli w strukturze pracodawcy jest większa liczba tego samego rodzaju stanowisk (np. Kierowników regionu) i różni je jedynie przypisanie do innego obszaru geograficznego, to w przypadku rezygnacji z utrzymywania jednego z takich stanowisk możemy mieć do czynienia z redukcją, a nie likwidacją, bowiem nie jest to stanowisko unikalne. W przypadku natomiast redukcji – należy przeprowadzić dobór do zwolnienia przy zastosowaniu sprawiedliwych kryteriów. 

Co jednak ważne w omawianym orzeczeniu SN podkreślił, że nie trzeba by było przeprowadzać procesu doboru do zwolnienia, gdyby pracodawca podjął decyzję o likwidacji całej komórki organizacyjnej, czyli zlikwidował nie tylko stanowisko kierownika lokalnego, ale także stanowiska nadzorowanych przez niego przedstawicieli handlowych i wycofałby się z bezpośredniego zaopatrywania tego rynku regionalnego („wyszedłby z tego obszaru”).