Placówki handlowe coraz częściej zatrudniają cudzoziemców – jak się przygotować i o czym pamiętać?

2019.09.18

Mimo, że Polscy przedsiębiorcy coraz chętniej zatrudniają cudzoziemców, przepisy imigracyjne nie do końca nadążają za potrzebami rynku. Procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców są niestety dosyć złożone, powodują wiele wątpliwości u przedsiębiorców, a w dodatku – z uwagi na duże obłożenie pracą urzędów – coraz bardziej czasochłonne. Aby możliwie usprawnić proces zatrudniania cudzoziemca, warto się do niego odpowiednio przygotować.

Przede wszystkim należy ustalić, czy w przypadku danego kandydata zezwolenie będzie potrzebne. Od tego będzie bowiem w szczególności zależało określenie daty początku zatrudnienia. W tym celu warto już na etapie rekrutacji zapoznać się z dokumentami cudzoziemca. Jeśli kandydat jest obywatelem UE, mogą Państwo zatrudnić go bez konieczności dokonania dodatkowych formalności. 

Niezależnie od obywatelstwa, pewne grupy cudzoziemców są także zwolnione z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, np. absolwenci studiów stacjonarnych na krajowych uczelniach wyższych. 

Gdy cudzoziemiec nie należy do żadnej z tych grup, warto zastanowić się nad najlepszym w danym przypadku sposobem legalizacji za-trudnienia. W grę wchodzą: zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy (tylko dla obywateli niektórych z państw sąsiadujących z Polska, np. Ukrainy czy Rosji); zezwolenie na pracę oraz zezwolenie na pobyt i pracę. W każdym z tych postępowań wymagane są inne dokumenty i informacje, a dodatkowo – pomimo uniwersalnych procedur – każdy urząd wojewódzki ma swoją praktykę i wymagania w tym zakresie.(te mogą się istotnie różnić między poszczególnymi województwami). Warto więc skonsultować się z urzędnikiem lub prawnikiem, który zna nie tylko przepisy, ale także praktykę danego urzędu. Następnie trzeba skompletować dokumenty, co często jest dość czasochłonne. Przykładowo w  toku postępowania o wydanie zezwolenia na pracę typu A, należy przedstawić tzw. „informację starosty” potwierdzającą, że wśród osób bezrobotnych na lokalnym rynku pracy nie ma osób, które mają te same kwalifikacje/umiejętności, co cudzoziemiec. Uzyskanie takiego dokumentu trwa 14 lub 21 dni, co należy uwzględnić, szacując datę rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. 

Niezależnie od powyższego warto pamiętać, że prawo wykonywania pracy jest niezależne od prawa do pobytu. Przed zatrudnieniem cudzoziemca pracodawca musi też zweryfikować dokumenty pobytowe kandydata i po-twierdzić, że może on legalnie przebywać w Polsce. 

Powyższych procedur nie należy lekceważyć, ponieważ za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca reprezentantom pracodawcy grozi przede wszystkim grzywna w wysokości od 1 000 do 30 000 zł. W przypadku dwukrotnego ukarania, pracodawca może zostać pozbawiony możliwości ubiegania się o kolejne zezwolenia czy oświadczenia, co w praktyce stanowi chyba najbardziej dotkliwą konsekwencję. Pracodawca może też utracić pracownika, bowiem cudzoziemcowi grozi zobowiązanie do opuszczenia Polski oraz zakaz wjazdu do Polski i całej strefy Schengen na okres od 6 miesięcy do 3 (a w szczególnych przypadkach nawet do 5 lat). 

Jeżeli skomplikowane i długotrwałe procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców przysparzają Państwu trudności albo obawiają się Państwo, czy stosowane w tym zakresie schematy są prawidłowe, zachęcamy do skontaktowania się z naszym Zespołem Global Mobility&Immigration.